Login   |
|    


3564276 8
Show/Hide content Community 
       Soft Product
Show/Hide content Application Service 
 News
 Webboard

 

  ERP For General and Factory Business
        ลักษณะเด่นของซอฟต์แวร์
 1. สามารถทำงานตามระบบ Single User และ Multi User พร้อมทั้งความสามารถในการทำงานแบบ Multi Tasking
 2. มีระบบรักษาความปลอดภัย (Security System) คอยจัดการตรวจสอบและบันทึกสถานะการทำงานต่างๆของโปรแกรมดังนี้
  • สามารถกำหนดรหัสผู้ใช้(USER ID) และรหัสผ่าน(USER PASSWORD) ให้กับผู้ใช้ทุกคนที่จะเข้ามาใช้งานใน SoftPRO เพื่อป้องกันผู้ที่ไม่มีสิทธิหรือลักลอบเข้าระบบได้
  • จะมีการบันทึกเวลาเข้าออกโปรแกรมของผู้ใช้ เพื่อให้ผู้จัดการระบบสามารถตรวจสอบได้ และสามารถรู้ได้ทันทีว่าในขณะนั้นมีใครใช้โปรแกรมนี้อยู่บ้าง เมื่อทำงานอยู่ในระบบ Network
  • สามารถกำหนดสิทธิพิเศษในการเข้าสู่ส่วนต่างๆ ของโปรแกรม (Access Rights) ให้กับผู้ใช้แต่ละราย เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้เข้าไปก้าวก่ายงานของผู้อื่นซึ่งเป็นส่วนที่ตนไม่ได้รับผิดชอบอยู่
  • สามารถกำหนดระดับของผู้ใช้ได้เพื่อจัดกลุ่มผู้ใช้และสิทธิในการเข้าสู่ส่วนต่างๆ ของโปรแกรมในระดับเดียวกัน
  • สามารถกำหนดอำนาจในการใช้งานของผู้ใช้แต่ละรายได้ตามต้องการ เช่น บันทึกข้อมูลเข้าอย่างเดียวไม่สามารถแก้ไข หรือลบรายการได้
  • มีการบันทึกข้อผิดพลาดในการดำเนินการของส่วนต่างๆ และแสดงออกมาเพื่อให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบข้อผิดพลาดเหล่านั้นได้ เพื่อจะได้แก้ปัญหาข้อผิดพลาดเหล่านั้นให้หมดไป
 3. มีระบบสำรองข้อมูลและเรียกข้อมูลกลับคืน (Backup & Restore) ในการใช้งานคอมพิวเตอร์นั้น ข้อมูลที่อยู่ในระบบสำคัญที่สุด ซึ่งอาจจะมีการสูญหายได้อันเนื่องมาจากสาเหตุต่างๆ หลายประการถ้าเราไม่มีวิธีป้องกันที่ดี ดังนั้นการสำรองข้อมูลเอาไว้อีกที่หนึ่งนอกเหนือจากที่อยู่ในระบบ ซึ่งอาจจะเก็บอยู่ในแผ่นดิสต์ หรือในฮาร์ดดิสต์อีกตัวหนึ่งคู่กันไป เมื่อเกิดความผิดพลาดใดๆ จึงสามารถเรียกข้อมูลเหล่านั้นกลับคืนมาได้อีก (กรณีที่ใช้ SoftPRO Database)
 4. มีเครื่องมือช่วยผู้ใช้ในการจัดการต่างๆ (UTILITY PROGRAM) ได้แก่
  • จัดการกับแผ่นดิสต์ใหม่ (Format Diskette) (เฉพาะ DOS version)
  • คัดลอกข้อมูลจากระบบ ไปยังโปรแกรมอื่นๆได้ โดยสามารถเลือกชนิดแฟ้มข้อมูลที่จะส่งไป ได้แก่ dBASE, Excel เป็นต้นเพื่อนำไปใช้ในการวิเคราะห์ทางด้านอื่นๆ อีกนอกเหนือจากระบบ
  • สามารถที่จะ Upload ข้อมูลจากโปรแกรมอื่น ได้แก่ Excel, Microsoft Word, dBase, Lotus
  • ทุกรายงานสามารถที่จะเลือกแสดงบนจอภาพได้ก่อน และเวลาสั่งพิมพ์สามารถกำหนดเครื่องพิมพ์ได้ หรือส่ง Mail หรือจัดเก็บเป็นแฟ้มข้อมูล ซึ่งจะสามารถเลือกรูปแบบเป็น Word, Excel, HTML, Text เป็นต้น
 5. สามารถเข้าสู่ระบบงานที่ต้องการได้ โดยการเลือกจากเมนู เมนูที่ให้เลือกจะเป็นลักษณะ Pull Down Menu และเป็นไปตามสิทธิของผู้ใช้
 6. สามารถที่จะใช้ได้ 2 ภาษา (Multi Language) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยแต่ละผู้ใช้เป็นผู้กำหนดความต้องการเอง ซึ่งจะมีผลทั้งบนหน้าจอ และรายงานที่ออกได้
 7. เป็นระบบที่สามารถทบทวนความผิดพลาด และสามารถปรับปรุงข้อมูลนั้นใหม่อีกกี่ครั้งก็ได้ภายในช่วงปัจจุบันนั้น
 8. Inquiry System เป็นระบบสอบถามแบบรวมศูนย์ สะดวกในการใช้งาน สามารถเข้าสู่ระบบสอบถามได้จากทุกระบบ
 9. มีความสามารถในการจัดการทางด้าน Multiple Currency Support ทำให้ผู้ใช้สามารถออกรายงาน หรือแสดงผลบนจอภาพได้ทุก Currency ที่ต้องการ โดยผู้ใช้ไม่ต้องปรับปรุงแก้ไขข้อมูลใดๆ ทั้งสิ้น เกิดความสะดวกรวดเร็วในการทำงาน และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 10. มีส่วนจัดการทางด้านภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax,VAT) ได้สมบูรณ์แบบ เป็นไปตามมาตราฐานซอฟท์แวร์ เพื่อภาษีสรรพากรของกรมสรรพากร
 11. มีโปรแกรมสร้างรายงาน (Report Generator Program) ช่วยในการสร้าง หรือแก้ไขรายงานต่างๆได้ตามต้องการจากฐานข้อมูลภายในระบบ หรือใช้ร่วมกับโปรแกรมอื่นๆ เช่น Crystal Report Designer ได้
 12. มีระบบควบคุมการรับส่งจดหมายภายใน (Mail) และระบบคอยเตือนเมื่อถึงจุดวิกฤตต่างๆ ได้โดยคุณเป็นผู้กำหนดเงื่อนไขเอง (Alert) เช่น เตือนผู้ใช้เมื่อมีสินค้าใดต่ำกว่าจุด Minimum Stock บ้าง
  

SOFT PRODUCT CO., LTD.
802/813 หมู่ 12 ตำบล คูคต อำเภอ ลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี 12130
Tel : 0-29901183-6 Fax : 0-29901181 E-mail : service@softpro2000.com, info@softpro2000.com